Definisi

terdapat pelbagai definisi undang-undang yang telah diberikan oleh ahli falsafah terkenal antaranya ialah:

salmond: "ialah undang-undang adalah peraturan yang diperakui dan dikuatkuasakan oleh mahkamah"

austin: perintah yang dikeluarkan oleh satu badan yang berkuasa dikuatkuasakan melalui hukuman.

hobbes: "undang-undang yang patut dipatuhi besifat mendesak atau memaksa.

kamus black: undang-undang adalah yang diperturunkan, diperintah atau dinyatakan.

Fungsi
1. cara mengawal masyarakat
2. menyediakan struktur peraturan yang membolehkan orang menjalankan perniagaan
3. alat mengawal atau pengatur masyarakat